logo

183

Warszawa
Park Michałowski - Praski quiz

Opracowanie trasyDariusz MazurekDługość trasy200 mDo odwiedzenia20 pytańFinansowanieTrasa sfinansowana przez jej autora

Tereny we wschodniej części Szmulowizny wykupiło w 1902 roku małżeństwo książąt Michał i Maria Radziwiłłowie. Odtąd na cześć księcia nazwano je Michałowem. Sam książę był powszechnie znany jako działacz społeczny, mecenas kultury i współfundator (wraz z małżonką) szkółek i schronisk dla ubogiej młodzieży (m.in. przytułku Nazaret) oraz najokazalszego obiektu w okolicy – Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego. Michał Radziwiłł całe swoje życie poświęcił sprawom publicznym, angażując nie tylko swą energię, ale i niemałe pieniądze w działalność filantropijną i kulturalną. Był m.in. redaktorem i wydawcą „Biblioteki Warszawskiej”, Prezesem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Przewodniczył również Komitetowi budowy pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu.

Z czasem teren Michałowa się rozrósł i ostatecznie zamknął w granicach ustanowionej Dekretem erekcyjnym z dnia 25 października 1919 roku parafii Najświętszego Serca Jezusowego, sięgając aż do obecnej ulicy Markowskiej. Po wojnie komunistyczne władze zwalczające wpływy ziemiaństwa i Kościoła postanowiły wymazać i pamięć o księciu Radziwille, rozciągając nazwę Szmulowizna i na Michałów. Nie do końca się to udało, bo wciąż istnieje ulica Michałowska oraz pozostała nazwa kolejowego posterunku odgałęźnego Michałów. A teraz przybył jeszcze jeden obiekt wspominający tę zasłużoną nie tylko dla Pragi, ale i całej Warszawy postać – Park Michałowski. Teren ten służył okolicznym mieszkańcom już od lat 50. XX wieku i był przez nich zwany „parkiem pod wałem”. W 2016 roku w związku w budową Trasy Świętokrzyskiej około 1/3 jego powierzchni zostało „zabrane” pod drogę i jej infrastrukturę. W ramach rekompensaty w 2020 roku przeprowadzono kompleksową modernizacją parku. Wykonano nowe alejki, nasadzenia zieleni, wybieg dla psów, nowy plac zabawy oraz tablice informacyjne o obiektach przemysłowych na terenie dawnej Szmulowizny i Michałowa. Dodatkowo posadzono 25 drzew a cały park został oświetlony. Park został ponownie otwarty 23 listopada 2020 roku. Obecnie Park Michałowski jest najmniejszym parkiem Warszawy.

Na podstawie: www.twoja-praga.pl/praga/parki/ oraz Wikipedii

;