logo

Regulamin Odznaki Krajoznawczej
„Z Dreptusiem po Dolinie Bugu”

 1. Odznaka „Z Dreptusiem po Dolinie Bugu” zwana dalej Odznaką została ustanowiona przez Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy z administratorem strony internetowej dreptuś.pl zwanych dalej Organizatorem.
 2. Celem ustanowienia Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego wschodniego Mazowsza – w obszarze dorzecza rzeki Bug.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.
 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia 10 wycieczek z cyklu „Z Dreptusiem po Dolinie Bugu”, z tego maksymalnie dwóch na terenie Siedlec. Trasy wycieczek dostępne są na stronie Organizatora oraz dreptuś.pl.
 6. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Organizatora, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50 % poprawnych odpowiedzi.
 7. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.
 8. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 9. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.
 10. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 9, jest odpłatna.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej Organizatora.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 13. Projekt graficzny odznaki: Dariusz Mazurek
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.

Koszt odznaki: 10 zł (składają się na niego koszt wykonania samej odznaki oraz koszt przygotowania matrycy).

 

Koszt wysyłki  to koszt przesyłki poleconej, zwykłej typu A, wg aktualnie obowiązujących stawek Poczty Polskiej powiększony o 1 zł (koszt koperty z folią bąbelkową).

 

Wysyłka odznak odbywa się raz w tygodniu, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Projektu: mBank 18 1140 2004 0000 3502 8088 6768 koniecznie z dopiskiem „ODZNAKA”. Inne formy płatności nie będą uwzględniane, a te bez dopisku, odsyłane z powrotem. Na terenie Warszawy istniej możliwość odbioru odznaki osobiście, po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem i opłaceniu kosztów odznaki na wskazane konto.

 

Projekt nie ma charakteru komercyjnego, a wszelkie wpłaty są podyktowane ponoszonymi przez Organizatora kosztami.

;