logo

Regulamin Odznaki Krajoznawczej
„Z Dreptusiem po Polsce”

 1. Odznaka „Z Dreptusiem po Polsce” zwana dalej Odznaką stanowi integralną część Projektu Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej zwanego dalej Projektem.
 2. Celem jej ustanowienia jest popularyzacja Projektu oraz podniesienie jego atrakcyjności dla uczestników.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.
 4. Odznaka posiada 3 stopnie.
 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia:
  • w stopniu zielonym – 10 wycieczek spośród wszystkich opublikowanych na stronie dreptuś.pl,
  • w stopniu żółtym – kolejnych 50 wycieczek,
  • w stopniu niebieskim – dalszych 100 wycieczek.
 1. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłane drogą elektroniczną, na wskazany przez Organizatora adres, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50 % poprawnych odpowiedzi.
 2. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.
 3. Oznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Odznaka w danym stopniu może być przyznana uczestnikowi tylko raz.
 5. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 6. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej http://dreptuś.pl.
 8. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 10, jest odpłatna.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do koordynatora Projektu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r. Wycieczki odbyte przed tym terminem nie będą zaliczane do odznaki. 

 

Wzór odznaki

 

projekt odznaki: Dariusz Mazurek

Koszt odznaki (składają się na niego koszt wykonania samej odznaki oraz koszt przygotowania matrycy):

 • w stopniu zielonym: 15 zł,
 • w stopniu żółtym: 20 zł,
 • w stopniu niebieskim: 25 zł.

 

Koszt wysyłki  to koszt przesyłki poleconej, zwykłej typu A, wg aktualnie obowiązujących stawek Poczty Polskiej powiększony o koszt koperty z folią bąbelkową(1 zł).

Wysyłka odznak odbywa się raz w tygodniu, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Projektu: mBank 18 1140 2004 0000 3502 8088 6768 koniecznie z dopiskiem „ODZNAKA”. Inne formy płatności nie będą uwzględniane, a te bez dopisku, odsyłane z powrotem. Na terenie Warszawy istniej możliwość odbioru odznaki osobiście, po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem i opłaceniu kosztów odznaki na wskazane konto.

Projekt nie ma charakteru komercyjnego, a wszelkie wpłaty są podyktowane ponoszonymi przez Organizatora kosztami.

;