logo

Regulamin Odznaki Krajoznawczej
„Z Dreptusiem Traktem Królewskim”

 1. Odznaka „Z Dreptusiem Traktem Królewskim” zwana dalej Odznaką stanowi integralną część Projektu Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej zwanego dalej Projektem.
 2. Celem ustanowienia Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Traktu Królewskiego w Warszawie będącego od 1994 roku, wraz z historycznym zespołem miasta i Wilanowem, pomnikiem historii.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.
 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia 10 wycieczek, w tym 5 obowiązkowych, z Kanonu Odznaki. Trasy wycieczek dostępne są na stronie Organizatora (dreptuś.pl).
 1. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Organizatora, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
 2. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.
 3. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 4. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.
 5. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 9, jest odpłatna.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej http://dreptuś.pl.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do koordynatora Projektu.
 8. Projekt graficzny odznaki: Dariusz Mazurek.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r. Wycieczki odbyte przed tym terminem nie będą zaliczane do odznaki. 

 

Kanon Odznaki

Trasy obowiązkowe:

058   Sgraffito o graffi di Varsavia in gesso
060   Wokół Zamku Królewskiego
062   Uniwersytet Warszawski      
069   Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie
071   Wilanów – Piękne włości Ich Królewskich Mości
 

Pozostałe trasy:

059   Staromiejskie semafory
061   Krakowskie Przedmieście
063   Krakowskie Przedmieście – ludzie i miejsca
064   Nowy Świat i jego mieszkańcy
065   Plac Trzech Krzyży
066   Aleje Ujazdowskie
067   Zamek Ujazdowski
068   Łazienki Królewskie – Królewscy goście
070   Wilanów – Spacer nie do końca historyczny


Koszt odznaki: 15 zł (składają się na niego koszt wykonania samej odznaki oraz koszt przygotowania matrycy).

Koszt wysyłki  to koszt przesyłki poleconej, zwykłej typu A, wg aktualnie obowiązujących stawek Poczty Polskiej powiększony o 1 zł (koszt koperty z folią bąbelkową).

Wysyłka odznak odbywa się raz w tygodniu, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Projektu: mBank 18 1140 2004 0000 3502 8088 6768 koniecznie z dopiskiem „ODZNAKA”. Inne formy płatności nie będą uwzględniane, a te bez dopisku, odsyłane z powrotem. Na terenie Warszawy istnieje możliwość odbioru odznaki osobiście, po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem i opłaceniu kosztów odznaki na wskazane konto.


Projekt nie ma charakteru komercyjnego, a wszelkie wpłaty są podyktowane ponoszonymi przez Organizatora kosztami.

;