logo

151

Toruń
Rynek Staromiejski

Opracowanie trasyDariusz MazurekDługość trasy600 mDo odwiedzenia27 PKFinansowanieTrasa sfinansowana przez jej autora
Pierwszy plac targowy Torunia znajdował się obok kościoła parafialnego (obecnie katedra św. św. Janów). Jednak szybki rozwój miasta zmusił wkrótce jego włodarzy do poszerzenia jego granic, w tym wytyczenia nowego rynku. Nastąpiło to między rokiem 1252 a 1259. Ponieważ teren pod nowy rynek był już częściowo zagospodarowany, powstały plac nieco odbiegał od obowiązujących w średniowieczu kanonów. Po pierwsze miał on kształt nieregularnego prostokąta o wymiarach 109 na 104 m. Po drugie występowało tutaj nietypowe usytuowanie głównego kościoła w stosunku do rynku i ratusza oraz unikatowe położenie franciszkańskiego  kościoła Mariackiego przy rynku, zamiast, jak to było w zwyczaju, na obrzeżach średniowiecznego miasta. I wreszcie po trzecie z dwóch narożników rynku wychodziło po jednej ulicy, a nie jak zazwyczaj w takich przypadkach, po dwie. Oczywiście nie miało to wpływu na funkcjonowanie toruńskiego rynku, który jak i w innych miastach tego okresu był przede wszystkim głównym placem targowym, siedzibą miejskiej administracji oraz centrum życia świeckiego. W części zachodniej rynku, obszerniejszej od pozostałych, zwanej niegdyś placem turniejowym, odbywały się zgromadzenia mieszczan oraz igrzyska, turnieje rycerskie związane z tradycją arturiańską i wielkie uroczystości na cześć królów polskich, którzy od poł. XV w. zatrzymywali się często w staromiejskim ratuszu, mieszkając nieraz po kilka tygodni. Również w rynku ogłaszano wyroki i wykonywano egzekucje. W okolicy miejsca, gdzie od 1853 roku znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika stał pręgierz i studnia z basenem z bieżącą wodą, którą doprowadzano wodociągami z Bielan. Z czasem funkcje rynku zaczęły ulegać zmianie i z placu targowego przeistoczył się on w reprezentacyjną i najbardziej prestiżową część bogatego Torunia. Pamiątką po tym czasie są stojące do dziś kamienice wystawiane przez możne rody kupieckie, patrycjuszy i inteligencję. Rynek otaczają trzy pierzeje kamienic, z których wiele w czasie destrukcyjnych przebudów w XIX i na pocz. XX w. zatraciło niestety swoje wyjątkowe cechy stylowe gotyckie i manierystyczne, większość jednak nadal kryje w swoich wnętrzach cenne zabytki wyposażenia i malarstwa. Niestety do naszych czasów nie przetrwała czwarta – zachodnia pierzeja rynku, która została niemal doszczętnie zniszczona w trakcie szwedzkiego ostrzeliwania Torunia w 1703 r. Na jej miejscu stoi obecnie m.in. barokowy kościół Ducha Świętego i neogotycki budynek poczty. W 1935 roku Rynek Staromiejski wpisano do rejestru zabytków. Objęty jest on także ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycz-nego Starego i Nowego Miasta. Obecnie Rynek Staromiejski w Toruniu jest najlepiej zachowanym kompleksem średniowiecznego budownictwa mieszczańskiego na obszarze południowego pobrzeża Bałtyku i Morza Północnego.

                                                                  Tekst na podstawie https://toruntour.pl/3191/rynek-staromiejski-torun

;