logo

174

Kielce
Rezerwat przyrody Kadzielnia

Opracowanie trasyDariusz MazurekDługość trasy1,8 kmDo odwiedzenia21 PKFinansowanieTrasa sfinansowana przez jej autora
Rezerwat ścisły przyrody nieożywionej „Kadzielnia" utworzony w 1962 roku obejmuje swym zasięgiem najwyższą część skalnego ostańca, tzw. Skałkę Geologów (295 m n.p.m.) wznoszącą się nad nieczynnym kamieniołomem. Zajmuje on powierzchnię zaledwie 0,6 ha i jest jednym z najmniejszych rezerwatów przyrody w Polsce. Istniejący od XVII w. kamieniołom na Kadzielni dostarczał surowca m.in. do wypalania wapna. Około 1770 r. powstał pierwszy piec do wypalania wapna, zbudowany z inicjatywy biskupa Kajetana Sołtyka. Wydobycie surowca skalnego stało się przyczyną powstania głębokiego wyrobiska, na najniższym poziomie zalewanego wodami podziemnymi. Dziś Kadzielnia, jako efekt trwającej 200 lat działalności górniczej, jest terenem niezwykle atrakcyjnym pod względem naukowym, dydaktycznym i krajobrazowym. Na terenie Kadzielni odnaleziono wiele ciekawych form krasowych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, w tym jaskiń. Zinwentaryzowano ich tutaj łącznie 25. Najdłuższy system połączonych jaskiń: Odkrywców, Prochowni i Szczeliny na Kadzielni, zlokalizowany we wschodniej ścianie wyrobiska, już poza terenem rezerwatu, udostępniony jest dla zwiedzających podziemną trasą turystyczną o długości 140 m. Na Kadzielni odkryto szereg szczątków fauny, głównie morskiej, w tym niespotykanych w pozostałej części Polski gatunków ryb pancernych, koralowców, brachiopodów (ramienionogów), głowonogów, gąbek, stromatoporoidów oraz mszywiołów. Na terenie rezerwatu możemy także odnaleźć skamieliny i relikty roślinności naskalnej. Z kolei w jaskiniach Kadzielni żyje wiele gatunków nietoperzy. Uzupełnieniem walorów geologicznych rezerwatu są cenne gatunki roślinności wapieniolubnej, w tym rojnik pospolity.
;